Nyugati asztrológia -
spirituális megközelítésben

Személyre szabott születési horoszkópok, előrejelzések, kapcsolati horoszkópok készítése
Magántanítás

"NEM TUD AZ ÉG CSILLAGAIRÓL A SZENTJÁNOSBOGÁR, AMÍG A PORBAN KUTAT."
(Rabindranath Tagore: Szentjánosbogarak)

 

MagamrólHoroszkóp

Bekő Éva vagyok, 2001-ben kezdtem el az asztrológiai tanulmányaimat A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán, ahol Hollós R. László kimagasló tudású és rendkívül széles látókörű asztrológus tartott kurzusokat akkoriban. Az asztrológia már gyermekkorom óta vonzott, így nagy lelkesedéssel vágtam bele tanulmányaimba.

Később a Baktay Ervin Asztrológiai Intézetnél csiszoltam tovább a tudásomat, de úgy gondolom, jelenlegi tudásom lényeges szeletét képezi az autodidakta módon való tanulás is, ugyanis egyik szervezett képzés keretei sem alkalmasak arra, hogy pótolják a rengeteg szakirodalom elolvasását és az önálló munkából illetve az egyéni visszajelzésekből szerzett tapasztalatokat.

Asztrológiai tanulmányaim után filozófia szakos mesterképzést végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Közép-Európai Egyetemen, az utóbbin arról a témáról írtam a szakdolgozatomat, hogy a mai tudományfilozófia szempontjából hogyan értékelhető az asztrológia és milyen lehetőségek rejlenek benne.

Személyre szabott születési horoszkóp elemzések, előrejelzések, összevetési horoszkópok és kérdő horoszkópok készítését vállalom – célom, hogy a hozzám fordulóknak segítséget adjak az önismerethez, a sorsfeladataik felismeréséhez és a sikeresebb élethez. Asztrológia magántanítást is vállalok.

Az asztrológia spirituális megközelítésére törekszem, így a horoszkópok elemzése során elsősorban arra fókuszálok, milyen feladatok elvégzése által fejlődhet az ember, a problémákból mik a tanulnivalóink és hogyan léphetünk túl rajtuk, illetve milyen lehetőségeink vannak a spirituális fejlődésre.

Az asztrológiáról általábanMaga az “asztrológia” szó annyit jelent mint "csillagok tudománya". Az asztrológia egy szimbólumrendszer, amely azon az elven alapul, hogy a bolygók állása tükrözi a földi élet folyását, ezáltal az égitestek helyetéből következtetéseket vonhatunk le az emberek életére vonatkozólag. Az asztrológia elve szerint az égitestek helyzete az adott pillanatban az adott helyről nézve az idő minőségét mutatja, így egy bizonyos pillanatban született személy vagy szervezet magán hordja egész életén keresztül azokat az energiákat, amelyeket az idő minősége meghatározott a születésekor.

A bolygók helyzetének annyi jelentősége van az asztrológiában, hogy jelzi az idő minőségét: a bolygók tehát nem okozzák az életünk eseményeit, hanem csupán jeleznek. Az asztrológiát arra a nézetre alapozva dolgozták ki az ókorban (a sztoikus filozófia hatására), hogy az égitestek elhelyezkedése és az emberi életek alakulása között nem ok-okozati kapcsolat áll fenn, hanem ezt a két tényezőt egy mögöttes erő, az isteni akarat mozgatja egymással párhuzamosan, ezért az egyikből következtetni lehet a másikra.

Az asztrológia azt vallja, hogy ha ismerjük az idő minőségét, akkor megtudhatjuk: az adott időpont milyen tettek végrehajtásához kedvező és mikhez nem, illetve a születési horoszkópunk megmutatja a bennünk rejlő lehetőségeket az egész életünkre vonatkozóan. Ezen ismeretek által egyrészt hatékonyabban irányíthatjuk az életünket, másrészt közelebb juthatunk az önismeretünk mélyítéséhez és az önmegvalósításhoz.

A leggyakrabban elemzett horoszkópfajta, a születési (radix) horoszkóp jelzi a szülött személyiségét, valamint bizonyos mértékig sorsának alakulását. Nincs előre elrendelve minden az életünkben, de teljes szabadsággal sem rendelkezünk. A planéták elhelyezkedése mutatja azokat a kereteket, amelyeken belül szabadon mozoghatunk, tehát bizonyos határokon belül vannak döntési lehetőségeink, ugyanakkor korlátaink is vannak. Az a feladatunk, hogy amit irányítani tudunk, azt tegyük legjobb tudásunk és szándékunk szerint; ami előre el van rendelve, azt pedig tanuljuk meg elfogadni.

Ha bizonyos események meg is vannak határozva az életünkben, jellemvonásaink fejlesztése rajtunk múlik. Bármi történjék, rajtunk áll, hogy belülről hogyan éljük meg. Egy születési horoszkóp elemzésének fontos üzenete, hogy személyiségünk negatív tulajdonságait megismerve hatékonyabban tudunk dolgozni jellemünk fejlesztésén: "Az okos asztrológusok azt mondják, hogy a bölcs uralkodik a csillagokon [Ptolemaiosz, Centiloquium, prop. 5], de csak annyiban, amennyiben uralkodni tud a szenvedélyein." (Aquinói Szent Tamás, Summa Theologiae, 1/ae, 115. quaestio 4. art)

A születési horoszkópot leginkább egy autóversenyző és az autó viszonyához lehet hasonlítani: a horoszkóp megfeleltethető az autónak – vagyis mutatja a szülött képességeit, készségeit és akaratának irányvonalait. Mindazonáltal az autó vezetőjén, vagyis a horoszkóp tulajdonosán múlik, hogy mit hoz ki a képességeiből. Van, aki mérsékelten jó adottságokból is a maximumot hozza ki, és van, aki a kimagasló képességeit kihasználatlanul hagyja.

HozzáállásomAz asztrológián belül létezik többféle irányzat, amelyeknek eltérő véleményük van arról, hogy mennyire determinált az ember élete, és mennyiben van szabad akaratunk. A tradicionális asztrológia elég nagy mértékben determinisztikus képet fest az emberi sorsról, a XX. században kialakult humanisztikus asztrológiai irányzat pedig a szabad akaratot hirdeti, és azt, hogy semmilyen esemény nincs előre meghatározva, mindig van választási lehetősége az embernek. A régi asztrológia inkább az ember alapadottságaira és sorsának eseményeire koncentrált, a mai asztrológiában viszont az a nézet dominánsabb, hogy az ember önszántából változtatni tud a jellemvonásain és alakítani tudja a sorsát. Azon a véleményen vagyok, hogy mindegyik nézetnek megvan a maga jogosultsága, de az igazság valahol a kettő között van. Vannak olyan emberek, akik sodortatják magukat az árral, tehát engedelmeskednek hátrányos jellemvonásaiknak, és ezáltal szinte mindig valóra váltják a bolygók által jelzett szerencsétlenségeket; ugyanakkor léteznek olyan emberek, akik megpróbálják legyőzni negatív tulajdonságaikat és tudatosan haladni a fejlődés útján, és minél inkább ilyen valaki, annál nagyobb mértékben tud túllépni a személyes horoszkópja által jelzett kellemetlen eseményeken vagy jellemhibákon. Röviden úgy lehet mondani: egyénfüggő, hogy kire érvényes jobban a tradicionális horoszkópelemzés és kire a spirituálisabb típusú elemzés.

Az összes jelentős tanító azt hirdette, hogy mindenkinek megvan a lehetősége bármikor a megvilágosodásra - tehát nem a horoszkóptól függ, hogy valaki mennyi erőfeszítést tesz a fejlődése érdekében, és az sem állapítható meg a horoszkópból, hogy a szülött meg fogja-e találni a boldogságát, ez olyan dolog, amely a horoszkóp keretein túl van. Léteznek könnyű és nehéz bolygóállások vagy események, de nincsenek jók vagy rosszak, hiszen nem véletlen egyikük sem, mindegyikből van tanulnivalónk. Egy látszólag kellemes esemény nem jár feltétlenül együtt a boldogság megtalálásával, és előfordulhat, hogy egy fájdalmas esemény nyitja meg a kaput egy másféle gondolkodásmód vagy a mélyebb boldogság felé. Olyan horoszkóp nincs, amely gondoktól teljesen mentes életet mutatna, mindenkinek megvan a maga keresztje, mindegyikünknek kell még fejlődnie, ezért születtünk meg. A horoszkóp tulajdonképpen egy térkép, amely segítségével könnyebben eligazodhatunk a sors útjain – és minél előrébb jutunk ezen az úton, annál inkább túl tudunk lépni a bolygók által jelzett hatásokon.

A horoszkópok fajtáiEgyéni születési horoszkóp:
A legismertebb és leggyakrabban elemzett horoszkóptípus a születési, úgynevezett radix horoszkóp. A radix az illető születési helyére és születési időpontjára készült "csillagtérkép", azt mutatja, hogy a Földről nézve a Naprendszer bolygói, valamint a Nap és a Hold (és az állócsillagok) a zodiákus melyik jegyének hányadik fokán helyezkedtek el és milyen fényszögeket alkottak egymással a születés pillanatában. A születési horoszkóp leírja a szülött jellemét és sorsának alakulását, valamint döntési lehetőségeit. Ez a horoszkóp az élet egészére érvényes, nagy vonalakban benne van a szülött élettörténete.

Szervezetek horoszkópja:
Szervezeteknek is lehet készíteni horoszkópot, nem csak embereknek. Államoknak, cégeknek vagy bármiféle egyéb szervezetnek is van horoszkópja, a születés pillanatának a szervezet hivatalos létrejötte tekinthető. Államok esetében egy új államforma kikiáltása számít a születés pillanatának.

Kérdő asztrológiai (horary) horoszkóp:
Ez egy rövid távra vonatkozó előrejelzés: amikor egy bizonyos kérdést feltesznek az asztrológusnak, arra a pillanatra állítanak fel horoszkópot, és ebből az ábrából a konkrét kérdésre lehet választ kapni, és azzal kapcsolatban további információkat megtudni. A középkorban ez volt a leginkább elterjedt horoszkóptípus, mivel akkor sokan nem ismerték a születési időpontjukat.

Összevetés:
Többnyire két személy horoszkópját szokták összevetni, bár szervezetekét is lehet. Az összevetés vonatkozhat két ember bármilyen típusú kapcsolatára, tehát nem csak párkapcsolatra, hanem például családi, baráti vagy mester-tanítványi kapcsolatra. Érdekes, hogy két személy horoszkópjának összevetéséből nem lehet megállapítani, hogy tényszerűen milyen viszony áll fenn a két fél között (például barátok-e vagy társak), hanem azt lehet belőle megtudni, hogy mennyire erős a lelki szintű és a karmikus kötődés kettőjük között, valamint személyiségük mennyire harmonizál egymással és milyen téren lehetnek problémáik. Nem feltétlenül olyan embereket köt össze a sors, akik jól kijönnek egymással, sőt, a gyakorlat inkább azt mutatja, hogy mélyebb kapcsolatba olyan emberek kerülnek egymással, akik között valamilyen téren diszharmónia van és akiknek valamit meg kell tanulniuk egymástól. Annak nincs túl nagy jelentősége, hogy mennyire harmonizáló jegyek alkotják a szülöttek személyiségét, a lényeg, hogy mennyire mutat erős kapcsolódási pontokat egymás között a két horoszkóp.

Előrejelzési módszerek:
Mindig a születési horoszkópot kell először megvizsgálni, mert amit eleve jelez, csakis olyan események következhetnek be egy ember vagy egy szervezet életében. Az előrejelzési módszerek csupán azt mutatják, mikor következhet be olyan esemény, amely a születési horoszkópban eleve benne van. Az asztrológiában életévekre vonatkozólag lehet előrejelzéseket készíteni, amelyek születésnaptól születésnapig vannak érvényben. Ilyen előrejelzési módszerek a primer direkció, a szolár horoszkóp, a szekunder direkció és a ritkábban használt tercier direkció. Ezek a leghatékonyabbak, bár van rajtuk kívül néhány egyéb módszer is. Havi előrejelzésekre szolgál az úgynevezett lunár revolúció, amely a Holdnak a születési horoszkópban elfoglalt helyére való visszatéréseit veszi alapul. A napi bolygóállásokat tranzitoknak nevezzük, önmagában véve egy tranzit nem sokat jelent, mindig az éves előrejelzési módszer függvényében lehet hatása a napi planétahelyzeteknek. Amit egy éves előrejelzési módszer kimutat, annak az eseménynek a bekövetkeztére több lehetséges időpont is van az adott éven belül, és a tranzitok ezeket a lehetőségeket mutatják. Arra nincs szabály, hogy a több lehetséges időpont közül melyik az a nap, amikor valóban bekövetkezik egy esemény.

KAPCSOLATBekő Éva fotója

Minden asztrológusnak megvan a maga stílusa, a maga egyedi hozzáállása, nincs két olyan ember, aki ugyanarról a horoszkópábráról teljesen ugyanazt mondaná el. Természetesen megfelelő tudás esetén sok átfedés van a különböző asztrológusok elemzése között, de a jelleméből következően minden asztrológus a horoszkóp más-más aspektusára helyezi a hangsúlyt. Ugyanígy, minden emberhez más típusú horoszkópelemzés áll közelebb, tehát mindenki a saját szimpátiája, megérzése szerint választ asztrológust – így ha éppen asztrológust keresel, nem véletlen, hogy a sok közül melyiküket választod.

Horoszkóp elemzések készítését vállalom!

A horoszkópok elkészítéséhez a következő adatokra van szükség:
• Születési hely és dátum, valamint a születés hozzávetőleges időpontja (elegendő a napszak is),
• Néhány (kb. 5-7) fontos életesemény dátuma (pl. költözés, munkahelyváltás, párkapcsolat kezdete, nagy utazás, baleset, közeli hozzátartozó halála, stb.), ez elég hónapra pontosan is,
• Egy fénykép, amelyen jól látszódnak az arcvonások (vagy ennek hiányában egy részletes leírás a külsőről).
Magántanítást is vállalok Budapesten személyesen, vagy skype-on keresztül.

Ha szeretnél horoszkóp elemzést rendelni vagy magántanításról érdeklődni, illetve ha bármi egyéb kérdésed van, várom szeretetettel jelentkezésedet a következő elérhetőségeken:

Bekő Éva
Telefon: +36 20 205 0056
E-mail: